Розробка для SailfishOS: таймери і реалізація експорту в файл

Ми вже писали про досвід розробки нашого першого додатку для мобільної платформи Sailfish OS. Але на цьому вирішили не зупинятися і відразу взялися за друге. Метою було створити додаток, за допомогою якого користувач міг би вести облік свого робочого часу, планувати завдання та надавати інформацію про виконану роботу, іншими словами – розробити персональний мобільний тайм-трекер.

Опис програми

Додаток, природно, повинне вміти вести журнал завдань з можливість збереження часу, витраченого на них. Бажано було, щоб можна було виявляти з допомогою вбудованого таймера, а не тільки прописувати руками. Крім цього, планувалася можливість створення текстових звітів про виконану роботу, у вигляді таблиць, з подальшим відправленням їх роботодавцю.

Так як розробка самої структури програми та його інтерфейсу вже була описана в попередніх статтях циклу розробки для Sailfish OS (шлях від початку розробки до створення першого додатка ви можете відстежити тут і тут), то в цій статті буде описано тільки функціонал, який відрізняється від реалізованого раніше і найбільш цікавий з точки зору його реалізації. У нашому додатку — це таймери завдань і експорт списку завдань.

Таймер

Для вимірювання тривалості робіт в додатку використовується механізм таймера. Процес відліку часу здійснюється за допомогою стандартного елемента Qt Timer, у якого виставлений інтервал оновлення 1000 мілісекунд.

Timer {
id: секундомір
interval: 1000
repeat: true
running: true
triggeredOnStart: true
onTriggered: {
if (timerActive) {
var currentTime = new Date ();
var differeceInTime = (currentTime.getTime() - previousTime.getTime());
previousTime = currentTime;
updateData(differentInTime);
}
}
}

function updateData(usec) {
elapsedTime += usec;
taskTimerString = getTimeString(elapsedTime);
}

При кожному спрацьовуванні події onTriggered Timer відбувається обчислення часу таймера: з поточного часу віднімається час попереднього спрацювання. Така реалізація зручна тим, що при виході пристрою з неактивного режиму, час коректно буде оновлено.

Для управління таймером зроблені кнопки Старт та Скинути. Так само є можливість поставити активний таймер на паузу. Щоб зберегти заміряне час досить натиснути на кнопку Зберегти час, доступну в випадаючому меню. Завмер таймера автоматично додано до поточного часу, витраченого на виконання завдання.Якщо користувач намагається запустити новий таймер, поки активний старий, то буде виведений діалог з можливістю вибрати, як вчинити зі старим таймером: скинути дані старого таймера і почати новий, зберегти дані старого таймера і почати новий, перейти до старого таймеру.Також, якщо таймер активний, то він відображається на обкладинці програми.

Експорт звітівУ додатку також реалізована функція створення звітів. Звіт являє собою таблицю, що містить інформацію про всіх збережених у додатку завданнях. У таблицю записуються дати початку і закінчення завдання, її назву та опис, статус завдання, а також час, витрачений на неї. Список завдань береться безпосередньо з бази даних, при цьому завдання вибираються з проміжку, який користувач сам вказує на екрані створення звітів.

function selectByPeriod(beginning, end) {
var database = getDatabase();
queryResult.clear();
database.transaction(function(transaction) {
var tasks = transaction.executeSql('SELECT * FROM tasks WHERE startDate >= ? AND finishDate <= ?', [beginning, end]);
for (var i = 0; i < tasks.rows.length; i++) {
var element = tasks.rows.item(i);
var startDate = new Date (element.startDate);
var finishDate = new Date (element.finishDate);
convertDateToUTC(startDate);
convertDateToUTC(finishDate);
var idDone = element.taskDone === 0 ? false : true
queryResult.append({"startDate": startDate, "finishDate": finishDate, "taskName": element.taskName, "taskDescription": element.taskDescription, "taskDone": isDone, "spentTime": element.spentTime});
}
})
} 

Є можливість записувати звіти у файли двох типів: csv і html. Вибір формату вихідного файлу відбувається також на екрані створення звітів. Для кожного з типів реалізований c++ клас, який відповідає за створення відповідного файлу. Запис у файли csv здійснюється з допомогою текстового потоку QTextStream. Для коректного відображення кирилиці використовується кодування Windows-1251.

Q_INVOKABLE void writeLine(QVariantList taskInfo) {
QTextCodec *utf8 = QTextCodec::codecForName("Windows-1251");
QTextStream stream(&csvFile);
QStringList line;
stream.setCodec(utf8);
for(int i = 0; i < taskInfo.size(); i++) {
line << taskInfo[i].toString();
}
stream << line.join(",") << endl;
}

HTML звіти створюються за допомогою класу QTextDocument. Для створення таблиці з інформацією за завданнями використовується клас QTextTable. Він дозволяє задати стиль таблиці і тексту в ній.

Q_INVOKABLE void createDocument(int rows, QVariantList columns) {
report = new QTextDocument();
QTextCursor cursor(report);
table = cursor.insertTable(rows + 1, columns.length());
QTextCharFormat format;
format.setFontWeight(QFont::Bold);
QTextCharFormat cellFormat;
cellFormat.setBackground(QBrush(Qt::cyan));
for(int col = 0; col < table->columns(); col++) {
QTextTableCell cell = table->cellAt(0, col);
QTextCursor cellCursor = cell.firstCursorPosition();
cell.setFormat(cellFormat);
cellCursor.mergeCharFormat(format);
cellCursor.insertText(columns[col].toString());
}
QTextTableFormat tableFormat = cursor.currentTable()->format();
tableFormat.setCellSpacing(0);
table->setFormat(tableFormat);
}

Q_INVOKABLE void addRow(int row, QVariantList taskInfo) {
QTextCharFormat cellFormat;
cellFormat.setBackground(QBrush(Qt::darkCyan));
for(int col = 0; col < table->columns(); col++) {
QTextTableCell cell = table->cellAt(row, col);
QTextCursor cellCursor = cell.firstCursorPosition();
cellCursor.insertText(taskInfo[col].toString());
}
QTextTableCell indexCell = table->cellAt(row, 0);
indexCell.setFormat(cellFormat);
}

Висновок

В результаті було створено програму з зрозумілим і простим інтерфейсом, який дозволяє легко вести і відстежувати список справ. З раніше запланованого функціоналу була додана можливість фільтрувати завдання за статусом виконання, щоб можна було відсіювати виконані. Додаток було опубліковано в магазині додатків Jolla Harbour під назвою Report Card і доступно для скачування всім бажаючим. Вихідні коди програми доступні на GitHub.

Автор: Максим Костерін
Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.