Інтегроване проектування з допомогою EMC Capital Projects і AVEVA NET Workhub and DashboardВ одній з минулих публікацій ми розповідали про програмному продукті EMC Capital Projects, що входить в пакет EMC Documentum EPFM (Engineering, Plant and Facilities Management). Він дозволяє наступне:

 • компаніям-проектувальникам — готувати документацію та погодити її перед передачею підрядникам,
 • компаніям-підрядникам — приймати цю документацію, перевіряти її комплектність, розглядати, вносити правки.
Але чим складніше спіраль проектування, тобто чим більше учасників вносять до проекту зміни та доповнення, тим вище ймовірність виникнення помилок: несумісність та конфліктів вимог до обладнання з обраними для проекту моделями, массогабаритной несумісністю об'єктів будівництва, невідповідності елементів об'єкта особливостей рельєфу, і т. д. Ситуація сильно ускладнюється, якщо до роботи залучено одночасно кілька географічно розподілених команд, що працюють з безлічі проектних дисциплін: потрібно керувати змінами з допомогою Digital Enterprise-рішень, щоб не порушувати і не затримувати робочий процес. В EMC Capital Projects ця задача вирішується завдяки використанню технологій AVEVA NET.

Що таке AVEVA NET Workhub and Dashboard
Це інтеграційний комплекс, який допомагає користувачам організовувати спільну роботу над проектними даними та документами. Інформація може надходити з різних джерел — таблиць, баз даних, інших структурованих сховищ. В основі комплексу лежить ідея накопичення і систематизації знань про об'єкт, з паралельним вилученням метаданих по кожному елементу.

AVEVA NET Workhub and Dashboard може працювати з даними будь-якого формату, включаючи:

 • тривимірні моделі,
 • дані лазерного сканування,
 • цифрові фотографії,
 • 2D-креслення,
 • відскановані документи,
 • дані з систем ERP і т. д.
Вся інформація систематизується й об'єднується в єдиному робочому просторі. Фахівець може відразу переглянути всі характеристики елемента і всі документи, в яких він фігурує: креслення, 3D-моделі, фотографії і т. д. виходить колосальна Економія часу, адже зазвичай інженери-проектувальники витрачають на пошук інформації від 50% до 80% робочого часу, перебираючи поклади документів, таблиць і баз даних.

Крім цього, комплекс містить інструменти аналізу, перевірки і контролю технічної інформації, що дозволяють уникнути прийняття інженерних рішень на підставі помилкових вихідних даних.Інтеграція Capital Projects і AVEVA NET Workhub and Dashboard
Отже, AVEVA NET Workhub and Dashboard виконує роль інструменту об'єднання і візуалізації всієї технічної інформації за проектом, з перевіркою даних і автоматичним присвоєнням документам перехресних посилань. Цей комплекс дозволяє також контролювати комплектність документації та проводити перевірки по метаданих об'єктів. Але, крім цього, для ефективної роботи над проектом необхідно точно управляти всіма етапами робіт по підготовці документів:

 • організувати процес приймання і надсилання документів,
 • здійснювати маршрутизацію,
 • розподіляти завдання по співробітникам,
 • призначати терміни виконання робіт по кожному документу,
 • відстежувати своєчасність виконання,
 • здійснювати рецензування та перевірку документації.
Всі ці завдання вирішує Capital Projects: він грає роль транспорту, що дозволяє проектувальникам і підрядникам обмінюватися документацію із замовником, а замовнику — направляти документацію на розгляд правильним фахівців всередині організації. При цьому Capital Projects дозволяє управляти всіма стадіями процесу підготовки документа — від створення шаблону до затвердження фінальної версії.

Приклад робочого процесу:При плануванні робіт по проекту замовник, знаючи які документи він хоче отримати від підрядника, створює в Capital Projects заглушки для майбутніх документів. Ця інформація автоматично передається на портал Supplier Exchange, де підряднику повідомляється, що для заглушки вимагається наповнення — сам документ, наприклад, DWG-креслення.

Розробник документації (Supplier) завантажує документ. Проводиться попередня перевірка (Document control) на наявність помилок у версіях, перевірка правильності найменувань і т. д. Потім документ передається в Capital Projects, де він оцінюється інженером з боку замовника. Відповідно до правил маршрутизації цей документ приходить на розгляд інженерові у вигляді PDF-файлу. Припустимо, це якийсь креслення. Щоб перевірити точність асортименту обладнання, всіх параметрів і розмірів, інженер змушений самостійно знайти, відкрити і проаналізувати безліч іншої документації, що має відношення до представленого на кресленні обладнання і конструкцій. В залежності від складності отриманого креслення ручний пошук і звірка даних може займати від декількох годин до декількох днів.

Завдяки інтеграції з AVEVA NET Workhub and Dashboard процес розгляду може проходити набагато легше. Інтеграція дозволяє відкривати і переглядати завантажені в Capital Projects документи, отримані від підрядника, з допомогою спеціального переглядача. З вступників креслень система витягує всі інженерні дані. Кожен елемент розпізнається по унікальному імені, і вся нова інформація доповнює вже наявні метадані, раніше завантажені.

Тепер інженер оперує не простим PDF-файлом, а повноцінним кресленням, по кожному елементу якого можна відразу отримати необхідну технічну інформацію, документи з будь-яких проектних дисциплін: електрика, вентиляція, теплопостачання і т. д. Крім цього, з'являється можливість перегляду тривимірних моделей представлених на кресленні об'єктів, які вбудовуються в загальну модель всього проекту.

Система самостійно перевіряє відповідність даних в кресленнях і в специфікаціях, позбавляючи інженера від тривалих пошуків та звірок паперових документів:

По завершенні аналізу креслення інженер вносить свої коментарі і відправляє креслення на доопрацювання.

Висновок
Інтеграція EMC Capital Projects з AVEVA NET Workhub and Dashboard дозволяє:

 • Переглядати документи у вигляді креслень або тривимірних моделей, одразу отримуючи всю пов'язану технічну інформацію по кожному елементу.
 • Автоматично виявляти невідповідності даних, отриманих на різних стадіях проекту від різних дисциплін і фахівців.
 • Багаторазово прискорити перевірку проектної документації і знизити ймовірність помилок проектування, будівництва і подальшої експлуатації.
Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.