Дайджест Університету ІТМО: #1 Освіта і наукаСьогодні ми вирішили зібрати в одному дайджесті корисні посилання по темам, пов'язаним з науковою та освітньою діяльністю Університету ІТМО. В добірку увійшли наукові журнали, цікаві статті про наукові досягнення і відкриті навчальні курси.

Наукова періодика

«Известия вищих навчальних закладів. Приладобудування»
Журнал займає 4 місце серед 35 російських журналів за тематикою «Приладобудування» (заснований ще в 1958 році). Випускається щомісячно. У відкритий доступ викладені номери журналу, вийшли аж до вересня 2015 року (том 58, теми: керування динамічними системами, прикладні задачі управління, інформатика в технічних системах).

«Науково-технічний вісник інформаційних технологій, механіки і оптики»
Одне з найстаріших науково-періодичних видань країни, виходять на базі технічного вузу, – випускається (з перервами) з 1936 року. Виходить 6 разів на рік. У відкритому доступі номера журналу аж до січня-лютого 2015 року (том 15 №1, теми: фотоніка та оптоінформатіка, оптичні системи і технології, автоматичне управління та робототехніка, нові матеріали та нанотехнології, комп'ютерні системи і інформаційні технології, технічні системи і технології, математичне та комп'ютерне моделювання, ІТ в освіті)

«Наносистеми: фізика, хімія, математика»
Журнал присвячений фундаментальних проблем фізики, хімії і математики, які мають відношення до наносистемам (теоретичні і експериментальні задачі з фізики і хімії наносистем, ключові властивості наносистем, нові методи математичного моделювання і математичної фізики). Журнал виходить англійською мовою, у відкритому доступі знаходяться всі випуски журналу, включаючи останній (7 №2 за квітень 2016).

Науково-технічний «Оптичний журнал»
Один з найбільш шанованих журналів з питань оптичного приладобудування та матеріалознавства, лазерної фізики, фізичної оптики та ін. (засновники журналу – Університет ІТМО, Державний Оптичний Інститут ім. С. В. Вавілова і Оптичне товариство ім. Д. С. Різдвяного). Видається з 1931 року і виходить щомісяця (з 1966 року видається Оптичним суспільством Америки англійською). Випуски журналу з 2008 по 2014 рік знаходяться у відкритому доступі.

Відкрита база наукових робіт Університету ІТМО
Наукові роботи Університету ІТМО, розміщені у відкритому доступі на єдиному порталі з зручними інструментами пошуку. Майже 9,5 тисяч статей, більше 1700 навчальних видань і 455 випусків журналів, які може використовувати будь-хто (в тому числі навчальні посібники з оптоинформатике, фотоніці, нанотехнологій і ін).

Додаток «Наукові журнали ІТМО» Google Play, додаток «Журнали Університету ІТМО» AppStore
Програми дозволяють переглядати каталоги наукових журналів Університету ІТМО і завантажувати ваші статті в форматі pdf користувачам смартфонів.

Відкриті курси Університету ІТМО

Всі курси Університету ІТМО – як на платформі Відкрите освіту, так і на платформі ITMOcourses – безкоштовні для слухачів і припускають за результатами присвоєння сертифікатів (кожен курс оцінений відповідною кількістю залікових одиниць, які слухач при бажанні (і можливості з боку внз) може пред'явити для перезарахування результатів навчання).

Курси на платформі Відкрита освіта (курси, що стартують в майбутньому):

Алгоритми програмування і структури даних
Курс допомагає отримати базові знання про алгоритми і структури даних, необхідних для різних завдань програмування, і покликаний підвищити продуктивність слухачів при розробці ПО.

Елементи систем автоматичного управління
Курс присвячений вивченню роботи електромеханічних систем автоматичного керування (до них можна віднести електромобілі, верстати, ескалатори, побутові електроприлади та багато іншого), які математичні моделі лежать в основі їх розробки. Слухачі курсу вчаться аналізувати і створювати власні системи подібного роду в пакеті мат. моделювання Scilab.

Курси на платформі ITMOcourses

Нещодавно стартували (можливий запис на курс):

Електричні машини
Принципи побудови, конструкцій, технічних і експлуатаційних характеристик трансформаторів, генераторів і двигунів постійного і змінного струму. Курс є основним розділом електротехніки, поряд з теорії лінійних електричних ланцюгів і електричним приводом.

Елементи систем автоматичного управління
Курс, аналогічний відповідним курсом на платформі Відкрита освіта (але на нього можна записатися вже зараз).

Курси, що стартують в майбутньому:

Напрямок Інформаційні технології: в рамках даного напрямку стартують 3 курсу:

Алгоритми програмування і структури даних
Цей курс відповідає аналогічному курсом на платформі Відкрита освіта

Інфокомунікаційні протоколи
В рамках курсу вивчаються принципи і технології побудови, конфігурування компонентів інфокомунікаційних мереж та протоколи їх взаємодії. Велика увага приділяється практичним навичкам роботи та налаштування інфокомунікаційного обладнання.

Функціональне програмування: базовий курс
В цьому курсі вивчаються основи функціонального підходу до програмування та практичні питання програмування на мові LISP.

У напрямку Приладобудування та робототехніка також готуються 3 курсу:

Лінійні системи автоматичного керування
Курс передбачає вивчення областей, в яких застосовуються системи автоматичного управління; структур типової системи автоматичного управління; принципів побудови замкнених систем управління (у тому числі з використанням пакету Scilab).

Методи обробки навігаційної інформації
Курс дозволяє слухачам навчитися виділяти корисну інформацію з показань датчиків і систем, незважаючи на перешкоди і помилки виміру. В ході занять слухачі вчаться вирішувати завдання побудови ефективних алгоритмів обробки надлишкової вимірювальної інформації, проводити їх математичне моделювання аналіз їх потенційної точності.

Моделі та методи аналітичної механіки
Курс присвячений питанням, пов'язаним з вивченням кінематичних, статичних і динамічних характеристик робототехнічних і приладових систем, а також законів і рівнянь аналітичної механіки, які застосовуються при складанні математичної моделі руху і рівноваги технічних об'єктів.

У напрямку Оптичні системи і технології готуються 2 курсу:

Лазерні технології
Курс присвячено фундаментальним основам і сучасним форматам використання лазерних технологій у всіх галузях людської діяльності: від промисловості до медицини і від мистецтва до військової справи.

Фізична оптика
Курс присвячений теоретичному аналізу та експериментальним демонстрацій основних явищ, пов'язаних з випромінюванням світла і його поширенням у вакуумі і в матеріальних середовищах, а також огляду технічних додатків основних ідей класичної оптики. Цей курс може використовуватися для підготовки до подальшого вивчення концепцій квантової механіки, квантової електродинаміки і мікро — та нанофізики.

У напрямку Біотехнології стартує курс:

Реология
Цей курс присвячений теоретичним і експериментальним аспектів реології та фізико-механічних властивостей харчових матеріалів. Слухачі вивчають основи інженерної реології і те, як вона застосовується в розрахунках обладнання для виробництва харчових продуктів.

P. S. Наші інші публікації на Хабре:Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.