«Насуваються хмари» змусять вас перебудувати свою ІТ-платформу

Мобільність, «Інтернет речей», «Великі дані» і хмарні обчислення переформатують ІТ-бізнес, перетворюючи їх на платформи «ІТ як послуга».

Рональд Райт Рафенспергер (Ronald Wright Raffensperger), керівник технічного відділу, Data Center Solutions, IT Product Line, Huawei Technologies, Inc.

Управління ІТ-організацією — це складне балансування між пріоритетами і терміновістю. Побудувати надійну, яка відповідає сьогоднішнім потребам інфраструктуру, одночасно намагаючись передбачити майбутні потреби, — справа непроста. Але збої і несправності, які неминуче виникають через апаратних і програмних проблем, роблять управління ІТ завданням вже зовсім не для слабкодухих.

За останні кілька років більшість організацій, прагнучи підвищити ефективність своєї обчислювальної інфраструктури, перейшли на використання віртуалізації. Цей перший крок зближує ІТ-інфраструктуру з хмарними системами і істотно знижує витрати на підтримку ІТ. На жаль, сам по собі перехід до віртуалізації — це лише початок довгого шляху; при цьому ще залишається невирішеною проблема швидкого масштабування або скорочення продуктивності платформи при змінах навантаження додатків. Крім того, підприємствам необхідна можливість надавати користувачам, в тому числі не є ІТ-фахівцями, власні хмарні обчислювальні середовища.


Використання ITaaS

Ці функціональні можливості отримали групове найменування «ІТ як послуга» (ITaaS, IT-as-a-Service). З їх допомогою компанії можуть виграти в продуктивності і скоротити час виходу на ринок, використовуючи публічні хмари, такі як Amazon Web Services (AWS), але зберігаючи при цьому контроль над критичними інформаційними активами. Використовуючи концепцію ITaaS, організації також можуть оптимізувати свої дата-центри, що забезпечують підтримку внутрішніх послуг, завдяки власним хмарним ресурсів, або через зовнішнього хмарного провайдера, або застосовуючи комбіновані варіанти.

Таким чином, для реалізації моделі ITaaS організації необхідно вирішити наступні питання:

  • Програми. Щоб скористатися перевагами автоматичного масштабування, необхідно модифікувати більшість прикладних служб. Для яких з них ефект застосування даної технології дійсно виявиться позитивним і яка при цьому буде окупність інвестицій (ROI)?
  • Безпека. Якщо групи зможуть самостійно створювати віртуалізовані ресурси і використовувати їх без контролю з боку ІТ-служб, буде гарантована безпека існуючих і майбутніх робочих середовищ?
  • Ємність спільно використовуваних ресурсів. Як правило, мережі та пристрої зберігання даних є загальними ресурсами, і в цьому сенсі модель ITaaS не виняток. Можна буде гарантувати доступність і ємність цих загальних ресурсів при незалежному впровадженні нових програм?
  • Управління. Багато з існуючих систем управління ІТ нездатні надавати ключову інформацію, необхідну для ефективного моніторингу і управління віртуальними середовищами, у тому числі відомості про ємності і ступеня використання всіх загальних ресурсів.
Тих, хто зумів реалізувати всі ці можливості і ввести ITaaS в експлуатацію, можна привітати. Але чи варто на цьому заспокоюватись? Гарантоване чи світле майбутнє, в якому будуть задовольнятися всі знову виникаючі вимоги вашого бізнесу?

На жаль, відповідь, швидше за все, буде негативною, і причина цього — у швидкому розростанні вимог до ІТ в самих різних напрямках. Кілька дослідницьких компаній проаналізували основні тенденції та фактори, що впливають на сферу ІТ. Якщо не вважати незначних розбіжностей, то в основному їх висновки збігаються: це мобільність, «Інтернет речей» (IoT; Internet of Things), «Великі дані» і хмарні обчислення. Щоб вижити і досягти успіху в мінливому під впливом цих ринкових факторів світі ІТ, організаціям необхідно виконати базові вимоги по роботі з даними і забезпечення гнучкості. При цьому якщо звичайні бізнес-дані просто накопичуються в міру зростання та розвитку організацій, породжувані мобільними рішеннями і «Інтернету речей» дані приймають нові форми і потенційно здатні «підірвати» існуючу інфраструктуру, оскільки на порядок збільшують обсяги інформації, з якою компаніям доводиться працювати. Зокрема, дані, що генеруються «Інтернету речей», будуть принципово відрізнятися від звичного і зручного більшості компаній формату, в результаті чого багато хто з існуючих стратегій і платформ виявляться безсилими для їх ефективної обробки.

Адаптація до мобільності

Проблема гнучкості є більш складною, оскільки потребує адаптації ІТ-інфраструктури до роботи з хмарними обчисленнями та «Великими даними», а також мобільними пристроями та Інтернетом речей». Усвідомлення підприємствами всього масштабу впливу мобільності змінює їх базові уявлення про роль ІТ в забезпеченні їх діяльності. Зокрема, мобільність має наступний унікальний набір вимог і особливостей:

  • Непередбачуваність. Для мобільного середовища характерні абсолютно нові режими використання навіть щодо таких звичних додатків, як введення замовлень і запит інформації про клієнта. Традиційні уявлення про години пік тут не діють: інтенсивність використання виявляється вкрай нерівномірною, з п'яти — і навіть десятикратными коливаннями за короткі періоди часу.
  • Доступність. Користувачі — від клієнтів і партнерів до співробітників — застосовують мобільні засоби як під час роботи, так і в неробочий час, швидко входячи в залежність від їх можливості бути «завжди на зв'язку».
  • Управління змінами. Для традиційних додатків характерні стабільні, відносно довгі цикли розробки, залежні від змін внутрішніх процесів і вимог. На відміну від них мобільні додатки часто змінюються під впливом зовнішніх факторів, починаючи зі змін, необхідних для сумісності з новими версіями мобільних ОС і закінчуючи змінами, необхідними для взаємодії одних мобільних додатків з іншими. Ці завдання не піддаються довгострокового планування, тому їх доводиться виконувати в строки, що не залежать від служб ІТ.
  • Очікування користувачів. Користувачі мобільних додатків звикли до швидких змін і стрімкому розвитку функціональності. Відстеження поведінки користувачів, тестування різних способів взаємодії з ними і успішного надання їм модернізованих функцій вказує на необхідність нових парадигм розробки, тестування і розгортання.
Бачачи вплив цих факторів, ми починаємо розуміти вимоги до хмарних обчислень і «Великим даними». Без хмари було б неможливо реалізувати програми, які забезпечують доступність, масштабованість і гнучкість, необхідні для мобільних додатків. А без технології обробки «Великих даних» неможливо скористатися усією доступною інформацією і успішно застосовувати результати її аналізу для покращення роботи підприємства.Майбутнє інформаційних технологій

Тепер давайте уважніше розглянемо випливають з вищесказаного вимоги до майбутніх ІТ-додатків. По-перше, вони повинні розглядатися і надаватися, насамперед, як мобільні. Це означає, що їхні функціональні можливості слід оцінювати з точки зору користувача пристрою з обмеженим розміром екрана і обмеженою пропускною здатністю. Дизайнери інтерфейсів таких програм повинні ретельно структурувати засобу взаємодії з користувачем, щоб забезпечити простоту реалізації веб-додатків і ще більше скоротити трудомісткість розробки. Істинність цього твердження нещодавно підтвердила компанія Google, яка вирішила приоритезировать результати пошуку для мобільних пристроїв в залежності від наявності або відсутності у веб-сайту мобільної версії.

Друга вимога полягає в необхідності зміни сформованих уявлень про структуру додатків. Щоб використовувати переваги хмарних архітектур і задовольнити вимоги мобільних систем до тривалості циклу розробки, потрібно відмовитися від принципу створення додатків, розрахованих на високонадійну інфраструктуру і підрозділ програмного забезпечення на «основне» і «аварійний резерв» (primary/fail-over). Необхідно заздалегідь підготуватися до того, що архітектура програм, як і що лежить в її основі інфраструктура, буде піддаватися збоїв і відмов, а потім коректно ці відмови долати. Цей перехід від «надійності» до «відмовостійкості» дасть значні результати, в тому числі — що важливо — дозволить скоротити тривалість циклу розробки, оскільки найкращий спосіб зробити додатки відмовостійкими — змінити їх структуру з монолітною на фрагментовану. У світі хмарних послуг таку фрагментацію часто називають «побудовою програм з використанням микросервисов».

Ці концептуальні зміни поширюються і на визначення закінченості програми. З-за необхідності швидко реагувати на потреби ринку додатки можуть ніколи не бути завершені повністю, в результаті чого ІТ-організаціям доведеться працювати в режимі «вічної бета-версії». Це не тільки створює складності для розробляють, тестують і експлуатуючих компаній, але і загрожує потенційними проблемами через неоправдывающихся очікувань за межами ІТ-організацій.

Щоб успішно працювати в режимі «вічної бета-версії», підприємствам рекомендовано взяти на озброєння більш гнучкі DevOps-протоколи для інжинірингу розробки додатків. Це вимагає переосмислення взаємовідносин між групами розробки та експлуатації ІТ-відділу, а також з внутрішніми і зовнішніми користувачами. Потрібно освоїти нові інструменти, що руйнують погляди на традиційну ІТ-середовище, оскільки робота з відкритим програмним забезпеченням потребує нового підходу до придбання та підтримку засобів розробки, тестування та експлуатації.

Інструменти розробки з відкритим кодом

Рішення використовувати програмні інструменти з відкритим вихідним кодом для розробки та підтримки бізнес-додатків є серйозним кроком. Як правило, ІТ-організації орієнтуються на партнерів, що мають великий досвід компонування і підтримки середовищ з відкритим вихідним кодом у формах, відповідних їх бізнес-цілям. У більшості випадків ці організації також повинні бути глибоко зацікавлені в довгостроковому успіху проектів з використанням відкритого ПЗ і підкріплювати це участю в розробці самих інструментів. Вибір відповідної технології варіюється в залежності від потреб і зрілості кожної ІТ-організації.


Таблиця. Основне ПЗ з відкритим вихідним кодом для ІТ

Не дайте новим гравцям зруйнувати ваш бізнес

Впоратися з майбутніми змінами в ІТ непросто: кожна ІТ-організація повинна усвідомити, що для адаптації до невблаганному впливу мобільності, «Інтернету речей», «Великих даних» та " хмарних обчислень необхідно нарощувати свою компетенцію і змінювати звичну філософію.

Ви можете не сумніватися, що ваші конкуренти — в тому числі стартапи та інші нетрадиційні гравці — будуть шукати можливості вирватися вперед і зруйнувати тим самим бізнес традиційних гравців. Адаптуйтеся або погибайте! Сміливо погляньте майбутнього в обличчя — перебудова ІТ-платформи для адаптації до хмарних технологій дозволить вам поліпшити своє становище.

Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.