Juniper SRX: Site-to-Site IPSec VPN з використанням SSL сертифікатів

    У минулий раз ми налаштовували Site-to-Site IPSec VPN з використанням pre-shared-key. Сьогодні ми поговоримо про той же IPSec VPN, тільки з використанням SSL сертифікатів.
 
Звертаю увагу на те, що обидва SRX'а повинні володіти статичним зовнішнім IP адресою.
 
Схема мережі буде та ж, що і минулого разу:
 image
 
Сертифікати ми будемо створювати за допомогою OpenSSL, т.к. це цікавіше — CA під Windows Server 2012 R2 при інсталяції «Next, Next, Next» без проблем підписує CSR запити, з OpenSSL довелося чуть чуть повозитися.
 
Всіх зацікавилися прошу під кат.
 
 
Всі описані надалі дії який я буду проводити на Oracle Enterprise Linux 6.5 x64 (default install) і JunOS 12.1X46-D20.5:
 
[root@localhost ~]# cat /etc/oracle-release 
Oracle Linux Server release 6.5
[root@localhost ~]# uname -mrs
Linux 3.8.13-35.el6uek.x86_64 x86_64
[root@localhost ~]# openssl version
OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013

 

cartman@gw-jvsrx-1# run show version 
Hostname: gw-jvsrx-1
Model: firefly-perimeter
JUNOS Software Release [12.1X46-D20.5]

 
Весь процес розіб'ємо на наступні частини:
 
   
 • Створити приватний ключ і запит на сертифікат на пристрої Juniper SRX
 •  
 • Підготувати Root CA
 •  
 • Підписати CSR запити сертифікатом Root CA
 •  
 • Встановити ланцюг сертифікатів на пристрої Juniper SRX
 •  
 • Сконфігурувати IPSec VPN
 •  
 • Перевірити працездатність IPSec VPN
 •  
 
 

Створюємо private key і CSR

Тут все просто — на кожному пристрої потрібно виконати наступні команди (потрібно звернути увагу на параметри certificate-id, domain-name, ip-address і CN запис, тому що вони відрізнятимуться для кожного з пристроїв). Далі (у фінальному конфіге тунелю) я буду використовувати domain-name , як local і remote identity, тому цей параметр обов'язково повинен бути присутнім в запиті CSR. Рекомендується використовувати FQDN пристрою.
 
run request security pki generate-key-pair certificate-id gw-jvsrx-1 size 2048 type rsa
run request security pki generate-certificate-request certificate-id gw-jvsrx-1 digest sha-256 domain-name gw-jvsrx-1.home.local ip-address 192.168.136.137 subject "DC=HOME.local,CN=gw-jvsrx-1.home.local,OU=IT,O=Home,L=Moscow,C=RU"

 
В результаті виконання останньої команди в консолі відобразиться CSR запит і його MD5 і SHA1 відбитки:
 
Generated certificate request
  — BEGIN CERTIFICATE REQUEST —
MIIC9DCCAdwCAQAwdjEaMBgGCgmSJomT8ixkARkWCkhPTUUubG9jYWwxHjAcBgNV
BAMTFWd3LWp2c3J4LTEuaG9tZS5sb2NhbDELMAkGA1UECxMCSVQxDTALBgNVBAoT
BEhvbWUxDzANBgNVBAcTBk1vc2NvdzELMAkGA1UEBhMCUlUwggEiMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDNz/0WXjOYu0rMy9sv865BjH0QbYQSjyqehpfv
U0cIzRcRvhASrLVunHUQbnQCjZtjCEPQj3cpumXaxM5KufpmNelo +3 NXnIo70yn7
oxD/9SOd3UUV6wPrSVGnu8j1PlL08YAaSTIxtqchhQ +0 JK8DJVPHRCH2sXSwPy9B
RbmfAi4p7cfHHo28c7/wECWPpK4GvEKZ7SzqLtAbZsPqB6ulk8Qy41Qk3Agi4qrf
u3YxfynrxZQH2ZhsxCIdUollzKMe8BmlViL9mbv31 +9 UKogXdgsG1rRQWjJflghQ
oGZ6NIDqwDV8g2Fc5SCQo0mSdmXHz44zYRkfzgQLUCQuqm0dAgMBAAGgOTA3Bgkq
hkiG9w0BCQ4xKjAoMCYGA1UdEQQfMB2CFWd3LWp2c3J4LTEuaG9tZS5sb2NhbIcE
wKiIiTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAw6nvznXy60xzd69zKd4mWRdXBF + sw5Wo
i5x9/qhLG4OtBDi2byBMLirytnVyFv2QOGCSjX6/O0uI7lPec2Qvt/hB40QMifOk
CIcF8nErseEwWyFJIHN3LVN0GrNb + wleZP8DiAVIHmDxefpaBMlB207fOu02jrkp
AdFdb0UAGmvqLBi9dYLWFq9MIHpTKBygIwWvn1gFoToZHJhWSDuHZTeYpVGYMBWN
MGTUNmo7h3Hp1IOghYVK9VsanK9mikWHebZN1aKUi6bDoRAi + UXnd2j1qBEPwc5q
LWX0ytm + ykMmkEKcT5S + EeIP + wgw74mQ9k6 + P2f53fecKPK13Q3ASg ==
— END CERTIFICATE REQUEST —

Fingerprint:
77:5 a: 8c: 51: c1: 29:3 b: 73:81:0 d: 52: a3: 7f: 56:06:21:17:42:8 f: 20 (sha1)
d6: 41: a6: b8: af: f9: e5: e0: 2f: 6c: 0f: fa: 3b: 23:3 d: 76 (md5)
 
Виділений жирним фрагмент копіюємо в буфер і зберігаємо у вигляді файла на сервері, де будемо підписувати цей запит:
 
[root@localhost ~]# cat gw-jvsrx-1.csr 
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC9DCCAdwCAQAwdjEaMBgGCgmSJomT8ixkARkWCkhPTUUubG9jYWwxHjAcBgNV
BAMTFWd3LWp2c3J4LTEuaG9tZS5sb2NhbDELMAkGA1UECxMCSVQxDTALBgNVBAoT
BEhvbWUxDzANBgNVBAcTBk1vc2NvdzELMAkGA1UEBhMCUlUwggEiMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDNz/0WXjOYu0rMy9sv865BjH0QbYQSjyqehpfv
U0cIzRcRvhASrLVunHUQbnQCjZtjCEPQj3cpumXaxM5KufpmNelo+3NXnIo70yn7
oxD/9SOd3UUV6wPrSVGnu8j1PlL08YAaSTIxtqchhQ+0JK8DJVPHRCH2sXSwPy9B
RbmfAi4p7cfHHo28c7/wECWPpK4GvEKZ7SzqLtAbZsPqB6ulk8Qy41Qk3Agi4qrf
u3YxfynrxZQH2ZhsxCIdUollzKMe8BmlViL9mbv31+9UKogXdgsG1rRQWjJflghQ
oGZ6NIDqwDV8g2Fc5SCQo0mSdmXHz44zYRkfzgQLUCQuqm0dAgMBAAGgOTA3Bgkq
hkiG9w0BCQ4xKjAoMCYGA1UdEQQfMB2CFWd3LWp2c3J4LTEuaG9tZS5sb2NhbIcE
wKiIiTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAw6nvznXy60xzd69zKd4mWRdXBF+sw5Wo
i5x9/qhLG4OtBDi2byBMLirytnVyFv2QOGCSjX6/O0uI7lPec2Qvt/hB40QMifOk
CIcF8nErseEwWyFJIHN3LVN0GrNb+wleZP8DiAVIHmDxefpaBMlB207fOu02jrkp
AdFdb0UAGmvqLBi9dYLWFq9MIHpTKBygIwWvn1gFoToZHJhWSDuHZTeYpVGYMBWN
MGTUNmo7h3Hp1IOghYVK9VsanK9mikWHebZN1aKUi6bDoRAi+UXnd2j1qBEPwc5q
LWX0ytm+ykMmkEKcT5S+EeIP+wgw74mQ9k6+P2f53fecKPK13Q3ASg==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----
[root@localhost ~]# cat gw-jvsrx-2.csr 
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC9DCCAdwCAQAwdjEaMBgGCgmSJomT8ixkARkWCkhPTUUubG9jYWwxHjAcBgNV
BAMTFWd3LWp2c3J4LTIuaG9tZS5sb2NhbDELMAkGA1UECxMCSVQxDTALBgNVBAoT
BEhvbWUxDzANBgNVBAcTBk1vc2NvdzELMAkGA1UEBhMCUlUwggEiMA0GCSqGSIb3
DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDGSfJvRWRGz8gRQAiTQaoVfgrLGv4l00xDBqat
egRMJ4811d80auFz8JvBy6XLCliaDUdTthGOu+8S8FACzO7sQHPLa+r1rnURU7A4
j9UxTLCDJ/5KR4FZHfIR+B/2ni3P40qWuat/KaYjJNW0Rb6cAZ9BRgbuTQU09i39
kPsZWLT3mazx1HP5hmAwRDHtx+AmZNV/gf/ho7JTNfbmRbh56CmJqGuLXDvKrGtN
Us5K0BdFH6/SlRO+k8sD/mMJUOl909VT11WTj1li9C2EHzgVmrC3L78A9WWjLHDF
FHpiYfP+8krMotek4n4BChMFnSBsGD6uBKtnNjvPRnvOI60HAgMBAAGgOTA3Bgkq
hkiG9w0BCQ4xKjAoMCYGA1UdEQQfMB2CFWd3LWp2c3J4LTIuaG9tZS5sb2NhbIcE
wKiIijANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAOc2zAMGMbo6SwvyBz+yJ8Ep1WL/rLuN8
ZKhkytwdVJJT42NyAZMyg2NLTyv735fgfGo7lMTW/18foVNhqG2gQwM/OETgqhTu
K2XblHOCD9A0WRD6bUfL1pST7brJNQjmpnXRo+WRqHnZuVxNgj/gdbkCceYrVG70
BpA12SdJoWVMCbe/qVQ+N7OSECmL8skUCHPTQiKxW/lKQKvlbSReq7NnccdfcheK
wZGa+uqb8EzZV3e0PwR75+VKIyw2Rf1IDU/sQrShqCGKrIJcfU16XL9hvTdINXFW
RGtfuBhERHw1HcWiQL+x56Htyc4qDdt8ffz+aV38jVtCcwN+FoqWxA==
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

 
 

Створюємо кореневий сертифікат

Тепер підготуємо файлову структуру і конфігурацію нашого CA Root:
 
[root@localhost ~]# mkdir -p ca_root/{certs,conf,csr,newcerts,private}
[root@localhost ~]# cd ca_root
[root@localhost ca_root]# echo 1000 > serial
[root@localhost ca_root]# touch index.txt
[root@localhost ca_root]# cp /etc/pki/tls/openssl.cnf conf/

 
Не забудемо перенести наші CSR в «правильний» каталог:
 
[root@localhost ~]# mv *.csr ca_root/csr

 
Я буду створювати сертифікати без поля ST в Subject (можна зробити і з цим полем, але конфігурацій може бути безліч і я вирішив висвітлити цей момент), тому потрібно виправити цей параметр в конфіги openssl.cnf, який ми будемо використовувати:
 
[root@localhost ca_root]# vi conf/openssl.cnf
.....
[ CA_default ]
dir       = /etc/pki/CA    	<========================== Заменить /etc/pki/CA на .
.....
[ policy_match ]
countryName       = match
stateOrProvinceName   = match		<========================== Заменить match на optional
organizationName    = match
organizationalUnitName = optional
commonName       = supplied
emailAddress      = optional
.....

 
JunOS створює запит використовуючи кодування (string mask) PRINTABLESTRING, в той час як OpenSSL (за замовчуванням) використовує UTF8ONLY. Перевірити це можна так:
 
[root@localhost ca_root]# openssl asn1parse -in csr/gw-jvsrx-1.csr | grep PRINTABLESTRING --color
  50:d=5 hl=2 l= 21 prim: PRINTABLESTRING  :gw-jvsrx-1.home.local
  82:d=5 hl=2 l=  2 prim: PRINTABLESTRING  :IT
  95:d=5 hl=2 l=  4 prim: PRINTABLESTRING  :Home
 110:d=5 hl=2 l=  6 prim: PRINTABLESTRING  :Moscow
 127:d=5 hl=2 l=  2 prim: PRINTABLESTRING  :RU
[root@localhost ca_root]# openssl asn1parse -in csr/gw-jvsrx-2.csr | grep PRINTABLESTRING --color
  50:d=5 hl=2 l= 21 prim: PRINTABLESTRING  :gw-jvsrx-2.home.local
  82:d=5 hl=2 l=  2 prim: PRINTABLESTRING  :IT
  95:d=5 hl=2 l=  4 prim: PRINTABLESTRING  :Home
 110:d=5 hl=2 l=  6 prim: PRINTABLESTRING  :Moscow
 127:d=5 hl=2 l=  2 prim: PRINTABLESTRING  :RU

 
При розбіжності кодувань ми не зможемо підписати сертифікати для пристроїв, т.к. буде вилазити помилка про розбіжність значень (хоча тексті помилку буде вказано щось на зразок HOME <> HOME і здогадатися в якому напрямку копати може бути проблематично). Давайте зробимо так, щоб OpenSSL використовував PRINTABLESTRING:
 
[root@localhost ca_root]# vi conf/openssl.cnf
.....
string_mask = utf8only					<========================== Заменить utf8only на default
.....

 
Тепер згенеруємо кореневий сертифікат нашого Root CA (будемо робити на 10 років):
 
[root@localhost ca_root]# openssl req -new -x509 -days 3650 -keyout private/rootCA.key -out certs/rootCA.crt -config conf/openssl.cnf
Generating a 2048 bit RSA private key
.........+++
.........................................................................................+++
writing new private key to 'private/rootCA.key'
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]:RU
State or Province Name (full name) []:
Locality Name (eg, city) [Default City]:Moscow
Organization Name (eg, company) [Default Company Ltd]:Home
Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
Common Name (eg, your name or your server's hostname) []:Internal Root CA
Email Address []:

 
На всякий випадок нагадаю, що private / rootCA.key потрібно охороняти як зіницю ока, тому що це закритий ключ нашого кореневого сертифікату. Також рекомендується при створенні кореневого сертифікату ввести дуже складний пароль на запрошення Enter PEM pass phrase
 
Перевіримо, що кодування правильна:
 
[root@localhost ca_root]# openssl asn1parse -in certs/rootCA.crt | grep PRINTABLESTRING --color
  50:d=5 hl=2 l=  2 prim: PRINTABLESTRING  :RU
  63:d=5 hl=2 l=  6 prim: PRINTABLESTRING  :Moscow
  80:d=5 hl=2 l=  4 prim: PRINTABLESTRING  :Home
  95:d=5 hl=2 l=  2 prim: PRINTABLESTRING  :IT
 108:d=5 hl=2 l= 16 prim: PRINTABLESTRING  :Internal Root CA
 169:d=5 hl=2 l=  2 prim: PRINTABLESTRING  :RU
 182:d=5 hl=2 l=  6 prim: PRINTABLESTRING  :Moscow
 199:d=5 hl=2 l=  4 prim: PRINTABLESTRING  :Home
 214:d=5 hl=2 l=  2 prim: PRINTABLESTRING  :IT
 227:d=5 hl=2 l= 16 prim: PRINTABLESTRING  :Internal Root CA

 
 

Підписуємо CSR запити

Приступимо до генерації сертифікатів для пристроїв. Для початку потрібно створити 2 файлу, в які ми запишемо аттрібути subjectAltName. Для нас найбільш критичним буде параметр DNS (ті самі local і remote identity), IP можна не вказувати, але ми зробимо і це:
 
[root@localhost ca_root]# cat conf/gw-jvsrx-1.cnf
extensions = extend
[extend]
subjectAltName = "DNS:gw-jvsrx-1.home.local","IP:192.168.136.137"
[root@localhost ca_root]# cat conf/gw-jvsrx-2.cnf
extensions = extend
[extend]
subjectAltName = "DNS:gw-jvsrx-2.home.local","IP:192.168.136.138"

 
Тепер підпишемо наші CSR запити кореневим сертифікатом:
 
[root@localhost ca_root]# openssl ca -verbose -in csr/gw-jvsrx-1.csr -out certs/gw-jvsrx-1.crt -keyfile private/rootCA.key -cert certs/rootCA.crt -extfile conf/gw-jvsrx-1.cnf -config conf/openssl.cnf 
[root@localhost ca_root]# openssl ca -verbose -in csr/gw-jvsrx-2.csr -out certs/gw-jvsrx-2.crt -keyfile private/rootCA.key -cert certs/rootCA.crt -extfile conf/gw-jvsrx-2.cnf -config conf/openssl.cnf

 
Перевіримо, що subjectAltName потрапили в підсумкові сертифікати:
 
[root@localhost ca_root]# openssl x509 -in certs/gw-jvsrx-1.crt -text -noout | grep DNS
        DNS:gw-jvsrx-1.home.local, IP Address:192.168.136.137
[root@localhost ca_root]# openssl x509 -in certs/gw-jvsrx-2.crt -text -noout | grep DNS
        DNS:gw-jvsrx-2.home.local, IP Address:192.168.136.138

 
(Забави заради) Подивимося на видані сертифікати:
 
[root@localhost ca_root]# cat index.txt
V	150721115632Z		1000	unknown	/C=RU/O=Home/OU=IT/CN=gw-jvsrx-1.home.local
V	150721115943Z		1001	unknown	/C=RU/O=Home/OU=IT/CN=gw-jvsrx-2.home.local

 
 

Встановимо ланцюг сертифікатів на пристрої

Для початку потрібно скопіювати файли сертифікатів пристроїв і кореневого сертифікату на наші Juniper'и (можна зробити за допомогою scp або WinSCP).
 
[root@localhost ca_root]# scp certs/gw-jvsrx-1.crt cartman@192.168.136.137:/cf/var/home/cartman/gw-jvsrx-1.crt
[root@localhost ca_root]# scp certs/rootCA.crt cartman@192.168.136.137:/cf/var/home/cartman/rootCA.crt
[root@localhost ca_root]# scp certs/gw-jvsrx-2.crt cartman@192.168.136.138:/cf/var/home/cartman/gw-jvsrx-2.crt
[root@localhost ca_root]# scp certs/rootCA.crt cartman@192.168.136.138:/cf/var/home/cartman/rootCA.crt

 
Тепер підготуємо конфігурацію PKI (ця частина конфіга однакова для обох пристроїв):
 
set security pki ca-profile openssl_root_ca ca-identity openssl_root_ca
set security pki ca-profile openssl_root_ca revocation-check disable

 
Встановимо кореневий сертифікат і сертифікат пристрої:
 
run request security pki ca-certificate load ca-profile openssl_root_ca filename rootCA.crt
run request security pki local-certificate load certificate-id gw-jvsrx-1 filename gw-jvsrx-1.crt

 
Теж саме потрібно зробити на 2-му пристрої (тільки встановити сертифікат для gw-jvsrx-2).
 
 

Набудуємо IPSec VPN

Тут нічого складного, більшу частину параметрів я описав у цієї статті:
 
set interfaces st0 unit 0 point-to-point
set interfaces st0 unit 0 family inet address 172.16.0.1/30
set security ike respond-bad-spi 1
set security ike proposal ike-proposal-rsa authentication-method rsa-signatures
set security ike proposal ike-proposal-rsa dh-group group14
set security ike proposal ike-proposal-rsa authentication-algorithm sha-256
set security ike proposal ike-proposal-rsa encryption-algorithm aes-128-cbc
set security ike proposal ike-proposal-rsa lifetime-seconds 3600
set security ike policy ike-policy-rsa mode main
set security ike policy ike-policy-rsa proposals ike-proposal-rsa
set security ike policy ike-policy-rsa certificate local-certificate gw-jvsrx-1
set security ike policy ike-policy-rsa certificate peer-certificate-type x509-signature
set security ike gateway gw-jvsrx-2 ike-policy ike-policy-rsa
set security ike gateway gw-jvsrx-2 address 192.168.136.138
set security ike gateway gw-jvsrx-2 dead-peer-detection always-send
set security ike gateway gw-jvsrx-2 dead-peer-detection interval 10
set security ike gateway gw-jvsrx-2 local-identity hostname gw-jvsrx-1.home.local
set security ike gateway gw-jvsrx-2 remote-identity hostname gw-jvsrx-2.home.local
set security ike gateway gw-jvsrx-2 external-interface ge-0/0/0.0
set security ike gateway gw-jvsrx-2 version v2-only
set security ipsec proposal ipsec-proposal-rsa protocol esp
set security ipsec proposal ipsec-proposal-rsa authentication-algorithm hmac-sha-256-128
set security ipsec proposal ipsec-proposal-rsa encryption-algorithm aes-128-cbc
set security ipsec proposal ipsec-proposal-rsa lifetime-seconds 7200
set security ipsec policy ipsec-policy-rsa perfect-forward-secrecy keys group14
set security ipsec policy ipsec-policy-rsa proposals ipsec-proposal-rsa
set security ipsec vpn gw-jvsrx-2 bind-interface st0.0
set security ipsec vpn gw-jvsrx-2 vpn-monitor source-interface ge-0/0/0.1
set security ipsec vpn gw-jvsrx-2 vpn-monitor destination-ip 172.16.0.2
set security ipsec vpn gw-jvsrx-2 ike gateway gw-jvsrx-2
set security ipsec vpn gw-jvsrx-2 ike ipsec-policy ipsec-policy-rsa
set security ipsec vpn gw-jvsrx-2 establish-tunnels immediately

 
Для підвищення параної тунельний інтерфейс st0.0 засунь в окрему security-zone з ім'ям vpn (хоча можна і у вже створену trust), але тому пост освітній дозволимо весь трафік між trust і vpn:
 
set security policies from-zone vpn to-zone trust policy vpn-to-trust match source-address any
set security policies from-zone vpn to-zone trust policy vpn-to-trust match destination-address any
set security policies from-zone vpn to-zone trust policy vpn-to-trust match application any
set security policies from-zone vpn to-zone trust policy vpn-to-trust then permit
set security policies from-zone trust to-zone vpn policy trust-to-vpn match source-address any
set security policies from-zone trust to-zone vpn policy trust-to-vpn match destination-address any
set security policies from-zone trust to-zone vpn policy trust-to-vpn match application any
set security policies from-zone trust to-zone vpn policy trust-to-vpn then permit
set security zones security-zone vpn interfaces st0.0 host-inbound-traffic system-services all
set security zones security-zone vpn interfaces st0.0 host-inbound-traffic protocols all

 
Ну і звичайно ж OSPF:
 
set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/1.0
set protocols ospf area 0.0.0.0 interface st0.0 interface-type p2p
set protocols ospf area 0.0.0.0 interface st0.0 hello-interval 10
set protocols ospf area 0.0.0.0 interface st0.0 flood-reduction
set protocols ospf area 0.0.0.0 interface st0.0 neighbor 172.16.0.2

 
 

Перевіримо стан нашого тунелю

Переконаємося, що перша фаза IPSec функціонує, а також перевіримо поле authentication method:
 
cartman@gw-jvsrx-1# run show security ike security-associations detail 
IKE peer 192.168.136.138, Index 6745, Gateway Name: gw-jvsrx-2
 Role: Initiator, State: UP
 Initiator cookie: ce70b7c0d1c523a2, Responder cookie: be63393746194b61
 Exchange type: IKEv2, Authentication method: RSA-signatures
 Local: 192.168.136.137:500, Remote: 192.168.136.138:500
 Lifetime: Expires in 900 seconds
 Peer ike-id: gw-jvsrx-2.home.local
 Xauth assigned IP: 0.0.0.0
 Algorithms:
  Authentication    : hmac-sha256-128 
  Encryption      : aes128-cbc
  Pseudo random function: hmac-sha256
  Diffie-Hellman group : DH-group-14
 Traffic statistics:
  Input bytes :        42720
  Output bytes :        42720
  Input packets:         534
  Output packets:         534
 Flags: IKE SA is created 
 IPSec security associations: 0 created, 0 deleted
 Phase 2 negotiations in progress: 0

  Negotiation type: Quick mode, Role: Initiator, Message ID: 0
  Local: 192.168.136.137:500, Remote: 192.168.136.138:500
  Local identity: gw-jvsrx-1.home.local
  Remote identity: gw-jvsrx-2.home.local
  Flags: IKE SA is created

 
Перевіримо другу фазу:
 
cartman@gw-jvsrx-1# run show security ipsec security-associations detail 
 ID: 131073 Virtual-system: root, VPN Name: gw-jvsrx-2
 Local Gateway: 192.168.136.137, Remote Gateway: 192.168.136.138
 Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)
 Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)
 Version: IKEv2
  DF-bit: clear
  Bind-interface: st0.0

 Port: 500, Nego#: 11, Fail#: 0, Def-Del#: 0 Flag: 0x600a29 
 Last Tunnel Down Reason: Lifetime expired
  Direction: inbound, SPI: da9f6c4f, AUX-SPI: 0
               , VPN Monitoring: UP
  Hard lifetime: Expires in 3880 seconds
  Lifesize Remaining: Unlimited
  Soft lifetime: Expires in 3245 seconds
  Mode: Tunnel(10 10), Type: dynamic, State: installed
  Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha256-128, Encryption: aes-cbc (128 bits)
  Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64

  Direction: outbound, SPI: cb42bcf5, AUX-SPI: 0
               , VPN Monitoring: UP
  Hard lifetime: Expires in 3880 seconds
  Lifesize Remaining: Unlimited
  Soft lifetime: Expires in 3245 seconds
  Mode: Tunnel(10 10), Type: dynamic, State: installed
  Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha256-128, Encryption: aes-cbc (128 bits)
  Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64

 
Непогано б подивитися як там відпрацював OSPF:
 
cartman@gw-jvsrx-1# run show ospf route 
Topology default Route Table:

Prefix       Path Route   NH    Metric NextHop    Nexthop   
          Type Type    Type      Interface   Address/LSP
172.31.255.2    Intra Router   IP      1 st0.0
172.16.0.0/30   Intra Network  IP      1 st0.0
172.16.1.0/27   Intra Network  IP      1 ge-0/0/1.0
172.16.2.0/27   Intra Network  IP      2 st0.0

 
… І перевірити доступність адрес «по той бік»:
 
cartman@gw-jvsrx-1# run ping inet 172.16.0.2 interface ge-0/0/1.0 count 5 
PING 172.16.0.2 (172.16.0.2): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=0 ttl=64 time=15.802 ms
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.458 ms
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=10.438 ms
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=10.476 ms
64 bytes from 172.16.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.445 ms

--- 172.16.0.2 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 5.445/9.524/15.802/3.856 ms

cartman@gw-jvsrx-1# run ping inet 172.16.2.1 interface ge-0/0/1.0 count 5  
PING 172.16.2.1 (172.16.2.1): 56 data bytes
64 bytes from 172.16.2.1: icmp_seq=0 ttl=64 time=11.051 ms
64 bytes from 172.16.2.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=5.441 ms
64 bytes from 172.16.2.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.553 ms
64 bytes from 172.16.2.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.447 ms
64 bytes from 172.16.2.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=5.542 ms

--- 172.16.2.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 4.553/6.407/11.051/2.350 ms

 
Тунель піднятий і коректно функціонує. Ура!
 
На всякий випадок наводжу повну конфігурацію кожного пристрою:
 cartman @ gw-jvsrx-1 # show cartman @ gw-jvsrx-1 # show
system {
 host-name gw-jvsrx-1;
 time-zone Europe / Moscow;
 root-authentication {
 encrypted-password «YOUR_SECRET_ROOT_PASSWORD_HASH»; # # SECRET-DATA
 }
 name-resolution {
 no-resolve-on-input;
 }
 login {
 user cartman {
 full-name «FIRST_NAME LAST_NAME»;
 uid 2000;
 class super-user;
 authentication {
 ssh-rsa «ssh-rsa YOUR_PUBLIC_RSA_KEY cartman @ gw-jvsrx-1»; # # SECRET-DATA
 }
 }
 }
 services {
 ssh {
 root-login deny;
 protocol-version v2;
 client-alive-count-max 5;
 client-alive-interval 120;
 connection-limit 5;
 rate-limit 2;
 }
 dhcp {
 default-lease-time 21600;
 pool 172.16.1.0/27 {
 address-range low 172.16.1.2 high 172.16.1.30;
 router {
 172.16.1.1;
 }
 propagate-settings ge-0/0/1.0;
 }
 }
 }
 ntp {
 server 0.pool.ntp.org prefer;
 server 1.pool.ntp.org;
 server 2.pool.ntp.org;
 server 3.pool.ntp.org;
 }
}
interfaces {
 ge-0/0/0 {
 unit 0 {
 family inet {
 dhcp;
 }
 }
 }
 ge-0/0/1 {
 unit 0 {
 family inet {
 address 172.16.1.1/27;
 }
 }
 }
 lo0 {
 unit 0 {
 family inet {
 address 172.31.255.1/32;
 }
 }
 }
 st0 {
 unit 0 {
 point-to-point;
 family inet {
 address 172.16.0.1/30;
 }
 }
 }
}
routing-options {
 router-id 172.31.255.1;
}
protocols {
 ospf {
 area 0.0.0.0 {
 interface ge-0/0/1.0;
 interface st0.0 {
 interface-type p2p;
 hello-interval 10;
 flood-reduction;
 neighbor 172.16.0.2;
 }
 }
 }
}
security {
 pki {
 ca-profile openssl_root_ca {
 ca-identity openssl_root_ca;
 revocation-check {
 disable;
 }
 }
 }
 ike {
 respond-bad-spi 1;
 proposal ike-proposal-rsa {
 authentication-method rsa-signatures;
 dh-group group14;
 authentication-algorithm sha-256;
 encryption-algorithm aes-128-cbc;
 lifetime-seconds 3600;
 }
 policy ike-policy-rsa {
 mode main;
 proposals ike-proposal-rsa;
 certificate {
 local-certificate gw-jvsrx-1;
 peer-certificate-type x509-signature;
 }
 }
 gateway gw-jvsrx-2 {
 ike-policy ike-policy-rsa;
 address 192.168.136.138;
 dead-peer-detection {
 always-send;
 interval 10;
 }
 local-identity hostname gw-jvsrx-1.home.local;
 remote-identity hostname gw-jvsrx-2.home.local;
 external-interface ge-0/0/0.0;
 version v2-only;
 }
 }
 ipsec {
 proposal ipsec-proposal-rsa {
 protocol esp;
 authentication-algorithm hmac-sha-256-128;
 encryption-algorithm aes-128-cbc;
 lifetime-seconds 7200;
 }
 policy ipsec-policy-rsa {
 perfect-forward-secrecy {
 keys group14;
 }
 proposals ipsec-proposal-rsa;
 }
 vpn gw-jvsrx-2 {
 bind-interface st0.0;
 vpn-monitor {
 source-interface ge-0/0/0.1;
 destination-ip 172.16.0.2;
 }
 ike {
 gateway gw-jvsrx-2;
 ipsec-policy ipsec-policy-rsa;
 }
 establish-tunnels immediately;
 }
 }
 nat {
 source {
 rule-set trust-to-untrust {
 from zone trust;
 to zone untrust;
 rule source-nat {
 match {
 source-address 0.0.0.0 / 0;
 }
 then {
 source-nat {
 interface;
 }
 }
 }
 }
 }
 }
 policies {
 from-zone trust to-zone untrust {
 policy trust-to-untrust {
 match {
 source-address any;
 destination-address any;
 application any;
 }
 then {
 permit;
 }
 }
 }
 from-zone trust to-zone trust {
 policy trust-to-trust {
 match {
 source-address any;
 destination-address any;
 application any;
 }
 then {
 permit;
 }
 }
 }
 from-zone vpn to-zone trust {
 policy vpn-to-trust {
 match {
 source-address any;
 destination-address any;
 application any;
 }
 then {
 permit;
 }
 }
 }
 from-zone trust to-zone vpn {
 policy trust-to-vpn {
 match {
 source-address any;
 destination-address any;
 application any;
 }
 then {
 permit;
 }
 }
 }
 }
 zones {
 security-zone untrust {
 interfaces {
 ge-0/0/0.0 {
 host-inbound-traffic {
 system-services {
 ssh;
 ping;
 dhcp;
 ike;
 }
 }
 }
 }
 }
 security-zone trust {
 interfaces {
 ge-0/0/1.0 {
 host-inbound-traffic {
 system-services {
 all;
 }
 protocols {
 all;
 }
 }
 }
 lo0.0 {
 host-inbound-traffic {
 system-services {
 ping;
 }
 }
 }
 }
 }
 security-zone vpn {
 interfaces {
 st0.0 {
 host-inbound-traffic {
 system-services {
 all;
 }
 protocols {
 all;
 }
 }
 }
 }
 }
 }
}
 cartman @ gw-jvsrx-2 # show cartman @ gw-jvsrx-2 # show
system {
 host-name gw-jvsrx-2;
 time-zone Europe / Moscow;
 root-authentication {
 encrypted-password «YOUR_SECRET_ROOT_PASSWORD_HASH»; # # SECRET-DATA
 }
 name-resolution {
 no-resolve-on-input;
 }
 login {
 user cartman {
 full-name «FIRST_NAME LAST_NAME»;
 uid 2000;
 class super-user;
 authentication {
 ssh-rsa «ssh-rsa YOUR_PUBLIC_RSA_KEY cartman @ gw-jvsrx-2»; # # SECRET-DATA
 }
 }
 }
 services {
 ssh {
 root-login deny;
 protocol-version v2;
 client-alive-count-max 5;
 client-alive-interval 120;
 connection-limit 5;
 rate-limit 2;
 }
 dhcp {
 default-lease-time 21600;
 pool 172.16.2.0/27 {
 address-range low 172.16.2.2 high 172.16.2.30;
 router {
 172.16.2.1;
 }
 propagate-settings ge-0/0/1.0;
 }
 }
 }
 ntp {
 server 0.pool.ntp.org prefer;
 server 1.pool.ntp.org;
 server 2.pool.ntp.org;
 server 3.pool.ntp.org;
 }
}
interfaces {
 ge-0/0/0 {
 unit 0 {
 family inet {
 dhcp;
 }
 }
 }
 ge-0/0/1 {
 unit 0 {
 family inet {
 address 172.16.2.1/27;
 }
 }
 }
 lo0 {
 unit 0 {
 family inet {
 address 172.31.255.2/32;
 }
 }
 }
 st0 {
 unit 0 {
 point-to-point;
 family inet {
 address 172.16.0.2/30;
 }
 }
 }
}
routing-options {
 router-id 172.31.255.2;
}
protocols {
 ospf {
 area 0.0.0.0 {
 interface ge-0/0/1.0;
 interface st0.0 {
 interface-type p2p;
 hello-interval 10;
 flood-reduction;
 neighbor 172.16.0.1;
 }
 }
 }
}
security {
 pki {
 ca-profile openssl_root_ca {
 ca-identity openssl_root_ca;
 revocation-check {
 disable;
 }
 }
 }
 ike {
 respond-bad-spi 1;
 proposal ike-proposal-rsa {
 authentication-method rsa-signatures;
 dh-group group14;
 authentication-algorithm sha-256;
 encryption-algorithm aes-128-cbc;
 lifetime-seconds 3600;
 }
 policy ike-policy-rsa {
 mode main;
 proposals ike-proposal-rsa;
 certificate {
 local-certificate gw-jvsrx-2;
 peer-certificate-type x509-signature;
 }
 }
 gateway gw-jvsrx-1 {
 ike-policy ike-policy-rsa;
 address 192.168.136.137;
 dead-peer-detection {
 always-send;
 interval 10;
 }
 local-identity hostname gw-jvsrx-2.home.local;
 remote-identity hostname gw-jvsrx-1.home.local;
 external-interface ge-0/0/0.0;
 version v2-only;
 }
 }
 ipsec {
 proposal ipsec-proposal-rsa {
 protocol esp;
 authentication-algorithm hmac-sha-256-128;
 encryption-algorithm aes-128-cbc;
 lifetime-seconds 7200;
 }
 policy ipsec-policy-rsa {
 perfect-forward-secrecy {
 keys group14;
 }
 proposals ipsec-proposal-rsa;
 }
 vpn gw-jvsrx-1 {
 bind-interface st0.0;
 vpn-monitor {
 source-interface ge-0/0/0.1;
 destination-ip 172.16.0.1;
 }
 ike {
 gateway gw-jvsrx-1;
 ipsec-policy ipsec-policy-rsa;
 }
 establish-tunnels immediately;
 }
 }
 nat {
 source {
 rule-set trust-to-untrust {
 from zone trust;
 to zone untrust;
 rule source-nat {
 match {
 source-address 0.0.0.0 / 0;
 }
 then {
 source-nat {
 interface;
 }
 }
 }
 }
 }
 }
 policies {
 from-zone trust to-zone untrust {
 policy trust-to-untrust {
 match {
 source-address any;
 destination-address any;
 application any;
 }
 then {
 permit;
 }
 }
 }
 from-zone trust to-zone trust {
 policy trust-to-trust {
 match {
 source-address any;
 destination-address any;
 application any;
 }
 then {
 permit;
 }
 }
 }
 from-zone vpn to-zone trust {
 policy vpn-to-trust {
 match {
 source-address any;
 destination-address any;
 application any;
 }
 then {
 permit;
 }
 }
 }
 from-zone trust to-zone vpn {
 policy trust-to-vpn {
 match {
 source-address any;
 destination-address any;
 application any;
 }
 then {
 permit;
 }
 }
 }
 }
 zones {
 security-zone untrust {
 interfaces {
 ge-0/0/0.0 {
 host-inbound-traffic {
 system-services {
 ssh;
 ping;
 dhcp;
 ike;
 }
 }
 }
 }
 }
 security-zone trust {
 interfaces {
 ge-0/0/1.0 {
 host-inbound-traffic {
 system-services {
 all;
 }
 protocols {
 all;
 }
 }
 }
 lo0.0 {
 host-inbound-traffic {
 system-services {
 ping;
 }
 }
 }
 }
 }
 security-zone vpn {
 interfaces {
 st0.0 {
 host-inbound-traffic {
 system-services {
 all;
 }
 protocols {
 all;
 }
 }
 }
 }
 }
 }
}
    
Джерело: Хабрахабр

0 коментарів

Тільки зареєстровані та авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.